Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Handbok för skötsel och restaurering av rikkärr

Behovet av att ta fram just en handbok för skötsel och restaurering av rikkärr konkretiserades vid ett möte i Falun februari 2019, då flera av de som arbetar med rikkärr samlades för ett tvådagarsmöte. Man efterfrågade där en sammanställning av den samlade erfarenheten om vad man kände till om rikkärrsskötsel och -restaurering. Ett förslag på en möjlig innehållsförteckning till boken har tagits fram av Länsstyrelsen Dalarna, som är koordinerande län för åtgärdsprogrammet för bevarande av rikkärr. Därefter anlitades Jesper Hansson, Jespers naturvård, som författare för att ta fram delar av handboken och i början av 2022 slutfördes boken i samverkan med Urban Gunnarsson, SLU Artdatabanken och Nina Söderström, Länsstyrelsen Dalarna.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=179&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss