Restaurering av N2000-området ”Klarälven övre delen” efter flottning

Restaureringen av norra Klarälvens huvudfåra har sedan planeringen startade haft ett ekosystem-perspektiv. Det innebär dels att återställa livsmiljöerna för fisk och andra organismer, dels att försöka återstarta älvens självläkande processer och funktioner samt förbättra miljöerna mellan vatten och land. Målbilden med återförandet av uppschaktat material av sten, block och lekgrus, död ved och öppnandet av sidofåror är att skapa förutsättningar för en så naturlig och självuppehållande förmåga hos älven som möjligt, både på kort och lång sikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=94&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss