Tillsammans kan vi göra skillnad - Insatser för att främja inkludering, delaktighet och inflytande finansierade av Länsstyrelsen Värmlands statsbidrag åren 2018 till 2020

Länsstyrelsen verkar för att alla invånare i Värmland ska känna sig som en del av samhällsgemenskapen med samma möjligheter till delaktighet och inflytande, vilket är en grundbult för ett demokratiskt och hållbart samhälle. En demokratisk värdegrund är tillsammans med beaktandet av mänskliga rättigheter dessutom ett grundläggande krav för att beviljas statsbidrag för integrationsfrämjande insatser från Länsstyrelsen. I den här projektkatalogen belyser vi bland annat vilken betydelse insatserna har för demokratiutvecklingen i Värmland, och på vilket sätt de bidragit till inkludering, delaktighet och inflytande. Samverkan är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna genomföra sina uppdrag och uppnå regionala och nationella mål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=55&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss