Hästhö från slåtterängar, en underskattad resurs

Ängen har en mångfald av arter som få andra miljöer överträffar i naturen. Historiskt sett har ängshö varit en viktig foderresurs, men tas numer inte tillvara i samma omfattning. Det finns dock potential att använda mer ängshö till foder och en möjlighet är att det artrika ängshöet kan vara intressant för hästägare och små får- och nötbesättningar. För att få en fingervisning om ängshöets mineral- och näringsinnehåll har Länsstyrelsen i Värmland skickat in grönmasseprover och i mindre omfattning även prover av färdigt hö från värmländska ängsmarker under år 2019 och 2020. Genom att höja kunskapen om ängshöets närings- och mineralinnehåll är förhoppningen att intresset för att tillvarata ängshö ska öka.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=69&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss