Kartläggning av Värmlands läns stödstrukturer för personer i prostitution

Med bakgrund i uppdraget mäns våld mot kvinnor genomfördes en kartläggning av stödstrukturer i Värmlands län, för personer som säljer sexuella tjänster. Syftet var att kartlägga och sammanställa den kapacitet som finns i länet samt samla information gällande vilka aktörer som möter personer utsatta för prostitution. Den metodologiska utgångpunkten för kartläggningen var av kvantitativt slag, där en enkätstudie användes för insamling av data. Deltagande var respondenter som arbetade inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, trossamfund, ungdomsverksamhet, elevhälsa, kvinnojourer och civilsamhälles organisationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2021_03&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss