Björken 2020 – en uppföljning av mygg- och betessituationen

Länsstyrelsen har under 2020 följt upp den undersökning som gjordes 2013 av förhållandena kring sjön Björken i Sunne kommun. Uppföljningen har gjorts i form av en enkätundersökning till boende i närområdet och genom intervjuer med de jordbrukare som nyttjar markerna runt sjön till bete. För denna uppföljning har Länsstyrelsen beviljats medel av Naturvårdsverket. Bakgrunden till uppföljningen är att det är intressant att studera metoder för myggbekämpning relaterat till förekomst av översvämningsmygg. Massartad förökning av översvämningsmygg kan lätt skapa en ohållbar situation för människor som bor eller vistas i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2021_07&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss