Åtgärder för ett hållbart Värmland - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

Uppföljningen av Sveriges miljömål visar att det är få av målen som nås och inom flera mål bedöms läget till och med ha försämrats. För att öka förutsättningarna att nå målen har Länsstyrelserna fått i uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram. Det här är Värmlands läns andra åtgärdsprogram för miljömålen. Inför det förra programmet, som sträckte sig mellan åren 2018–2020, beslutades det att Värmland ska jobba med miljömålen utifrån fem fokusområden: minskad klimatpåverkan, hållbar samhällsplanering, hälsa och livsstil, hållbart vatten samt hållbart brukande av skogs- och odlingslandskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=8&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss