Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energi- och klimatstrategi för Värmland

Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra med vägledning i för­hållande till de långsiktiga klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om. Strategin pekar ut riktningen mot målen och vilken ambitionsnivå som krävs i det regionala arbetet för att länet ska kunna bidra till att målen uppnås. Strategin ska även främja samord­ning i detta arbete. Tidshorisonten för strategin är samma som för de nationella målen, det vill säga till år 2045. Energi- och klimatstrategin vänder sig i första hand till alla myndighe­ter, företag och organisationer i Värmland som verkar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Genomförandet av strategin byg­ger på frivilliga åtaganden och samverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019_26&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss