Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019–2022, Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara översiktsplaner

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det är vår vision, men också något som passar väl in i de globala hållbarhetsmålen. FN:s beslut om Agenda 2030 togs vid början av föregående mandatperiod och har redan gjort avtryck i hur stat och kommun arbetar tillsammans för en mer hållbar framtid. Kommunernas översiktsplaner har en viktig roll som strategiskt måldokument och vägvisare i detta arbete. Mycket har hänt under den föregående mandatperioden och sedan FN antog de globala målen. Många nya mål för en hållbar samhällsutveckling har tagits fram. Nya klimatavtal gäller och utsläpp ska minskas. Bostads- och infrastrukturplanering ska gå hand i hand. Samhällsplaneringen ska skapa attraktiva miljöer för människor att leva och bo i.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019_15&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss