Höga flöden i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Värmlands län 2018 - en undersökning av 30 vattendrag och tre sjöar

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Ekologgruppen analyserat bottenfaunan vid 30 lokaler i rinnande vatten och tre sjölitoraler inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Fyra extra undersökningar redovisas i rapporten. Älgån nr 112 och 113 i april 2018, samt Acksjöälven nr 534 och 540 i november 2017, resultaten från de totalt 37 olika provtagningarna bedöms var för sig nedan. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts. Vid två lokaler kunde försurnings- och föroreningspåverkan inte bedömas på grund av uttorkningspåverkan (Gravälven 147 och Acksjöälven 534 okt-18). Föroreningspåverkan bedöms inte i sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Växtodling
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019_13&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss