Verksamhetsplan ANDT/BF 2018

I förordning 2012:606 har Länsstyrelsen uppdraget att stödja genomförandet av den nationella ANDT-politiken, vilket inbegriper tillsyn och samordning. Förordningen 2016:1258 beskriver uppdraget att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. Dessa uppdrag klarar inte Länsstyrelsen själv utan är beroende av samverkan med andra aktörer som har uppdrag i enlighet med nationella dokumenten och att alla berörda aktörer fortsätter att avsätta resurser för att utvecklingen ska gå framåt. Sedan 1998 har det funnits en Länssamverkansgrupp för ANDT-frågor i Värmland. Året innan antogs den första länsstrategin inom området. Den länsstrategi som nu är aktuell arbetades fram under 2016 i nära dialog med kommuner och andra samverkanspartners i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2018_08&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss