Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Life Vänern 2014-2018 - för en öppen och levande skärgård

LIFE Vänern är ett EU-finansierat projekt som under åren 2014-2018 drivs av Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland med syfte att restaurera viktiga naturmiljöer i natura 2000-områden i och omkring Vänern. Åtgärderna som ingår i projektet ska bidra till gynnsam bevarandestatus för fågelarter och naturtyper som finns utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv samt i fågeldirektivet. Ett huvudtema i projektet har varit åtgärder mot igenväxningen i viktiga naturmiljöer. I vänerområdet pågår, liksom på många andra håll i landet, en omfattande igenväxning med träd och buskar. Orsaken till igenväxningen är bl.a. att gamla slåtter- och betesmarker blivit olönsamma samt att regleringen av Vänern har ändrats så att sjön inte tillåts variera på samma sätt som tidigare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Friluftsliv
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Skärgård

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2018_14&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss