Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bottenfauna i Värmlands län 2017 - en undersökning av 28 vattendrag och fyra sjöar

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Ekologgruppen analyserat bottenfaunan vid 28 lokaler i rinnande vatten och fyra sjölitoraler inom ramen för kalkeffektuppföljningen. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, föroreningspåverkan samt naturvärde. En bedömning av ekologisk status avseende surhet, näringspåverkan och ekologisk kvalitet har också gjorts. Försurningspåverkan enligt försurningsindex NV 4913 (tabell 1):  Betydlig försurningspåverkan vid en lokal (Tvärån)  Måttlig försurningspåverkan vid tolv lokaler  Obetydlig försurningspåverkan vid övriga 19 lokaler. Organisk/eutrofierande föroreningspåverkan i vattendrag enligt NV 4913 (tabell 1):  Svag påverkan (regleringspåverkan) vid en lokal (Vaggeälven)  Obetydlig påverkan vid övriga 27 lokaler.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2018_07&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss