Verksamhetsplan ANDT 2016

En uppdaterad nationell ANDT-strategi har presenterats i februari 2016 och en reviderad länsstrategi kommer att processas fram under året. Samhällråd Värmland har ställt sig bakom att strategin för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015, fortsätter gälla tills en ny regional strategi är framtagen. Den regionala ANDT-strategin kompletteras varje år med en verksamhetsplan, där det framgår vilka insatser parterna i Samhällsråd Värmland och Tullverket planerar för året. Samhällsråd Värmland ställde sig bakom denna verksamhetsplan, 9 mars 2016. Denna plan innehållet bland annat en beskrivning av organisationen för det ANDT-förebyggandet arbetet i Värmland 2015 samt insatser för att nå de nationella målen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_10&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss