För ett klimatneutralt Värmland 2015

Uppföljning av regional handlingsplan och regionala klimat- och energimål. Utvecklingen för Värmlands fyra regionala klimat- och energimål samt åtgärderna i den regionala handlingsplanen har följts upp. Detta är första gången åtgärds-arbetet i handlingsplanen följs upp. Indikatorn för det regionala klimatmålet Värmland är klimatneutralt år 2030 visar att länet har nått en bra bit på vägen mot målet, genom att utsläppen har minskat med mer än en tredjedel sedan år 2000. Takten i utsläppsminskning och nuvarande insatser pekar dock på att målet kommer att vara svårt att nå till år 2030. Däremot, för de tre klimat- och energimålen i Värmlandsstrategin är utsikterna goda att de ska kunna uppnås till målåret 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_03&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss