Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk. En pilotstudie av undersöknings- och utvärderingsmetodik.

Syftet med rapporten är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar. Undersökningen har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Värmlands län. Provtagningar av bottenfauna genomfördes under hösten 2014 i 14 utvalda vattendrag belägna dels i Götaland och dels i Norrland. Nio av de undersökta vattendragssträckorna var mer eller mindre påverkade av reglering och fem av vattendragen utgjorde opåverkade referenser. Resultaten indikerade en kraftig negativ påverkan i naturfåror vid vattenkraftverk med en låg naturvårdshänsyn med avseende på minimitappning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_11&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss