Inventering av stora rovdjur. Värmlands län 2014-2015

I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2014/2015. Resultatet av lodjursinventeringen 2014/2015 är 4,5 länsegna familjegrupper, det vill säga 5 honor som fött ungar 2014. Resultatet visar en minskning i antalet fa-miljegrupper sedan föregående inventeringssäsong, samtidigt som Länsstyrelsen bedömer att det är större risk för att resultatet från denna säsong är en underskattning pga dåliga inventeringsförhållanden. Värmlands län berördes totalt av 30 vargrevir vintern 2014/2015. Antalet länsvisa föryngringar av varg var 17,8 stycken, med gränsreviren mot Norge inkluderade, och 14,8 utan de Norska gränsreviren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_27&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss