Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014

Denna inventering av fjärilar på restaureringsmarker i naturreservaten Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland åren 2010, 2013 och 2014. Sammanlagt observerades 28 arter av fjärilar inom gruppen äkta dagfjärilar och bastardsvärmare. Inventeringen visar att antalet arter och individer av fjärilar på restaureringsmarkerna i de båda reservaten totalt sett är relativt lågt. Små variationer som beror på slumpvisa faktorer får därför stort genomslag. Länsstyrelsen Värmland är från 2010 till 2014 med och driver ett LIFE-projekt kallat ”Foder Fägring”. Det är ett samarbetsprojekt mellan 4 län (Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland) och omfattar 62 projektområden varav fyra ligger i Värmland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_02&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss