Häckande fåglar i Värmland

2005 anslöt sig Länsstyrelsen Värmland till den nationella övervakningen av svenska häckfåglar. Därefter har årlig inventering av häckande fåglar ingått i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Inventeringsmetoden som används är inventering av fasta standardrutter, vilken baserar sig på ett systematiskt utlägg av inventeringsrutter i hela landet. Själva inventeringsmetoden är en kombination av punkt- och linjetaxering. Det här är den första utvärderingen av standardruttsdata för Värmlands län. Data baseras på inventeringsresultat från 1998-2013. I rapporten presenteras trender för ett flertal nationella och europeiska miljöindikatorer samt trender för ett 80-tal häckandefåglar i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_19&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss