Miljögifter i ytvatten

Under åren 2010-2011 utfördes en screening av ett urval av vattendirektivets prioriterade ämnen i ytvatten och i abborre i Värmlands län. I ett par vattendrag undersöktes även miljögiftspåverkan på kiselalger. I rapporten sammanställs resultaten som jämförs med EQS-värden (EU-gemensamma gränsvärden) och medelhalter och medianhalter från två nationella screeningar. Ämnesförekomster jämförs mellan matriser och en eventuell tidsvariation av ämneshalter undersöks liksom den geografiska spridningen. Utöver detta görs bedömningar av miljögiftspåverkan för varje station, en utvärdering av hur väl påverkansanalysen som låg till grund för urvalet av stationer har fungerat, samt ett förslag till fortsatt miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_25&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss