Kulturmiljöstrategi Värmland

Kulturmiljöstrategi Värmland är en kompass att navigera efter. Framtiden formas idag och i allt vi planerar och gör så underlättas vårt sökande efter de frågor vi bör driva av en gemensam framtidsvision och ömsesidiga mål. Värmland – ett föredömligt hållbart och levande kulturlandskap som lockar, underhåller och utvecklar människor, natur och kultur. Visionen vänder sig mot 2015 och är vår gemensamma ledstjärna för att fysiskt och förmedlingsmässigt bevara, utveckla och tillgängliggöra kulturarvet på ett hållbart sätt. För att realisera visionen har vi formulerat fyra övergripande mål att jobba mot; ett hållbarhetsmål, ett kunskapsmål, ett inriktningsmål för kulturarvsturismen samt ett överordnat mål för kulturarvet som regional utvecklingsresurs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_03&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss