Klimatförändringar och kulturhistorisk bebyggelse

Det byggda kulturarvet berättar om gångna tiders levnadssätt och är en betydelsefull del av det värmländska landskapet. Byggnaderna har överlevt skiftande väderförhållanden under lång tid, och har goda möjligheter att så fortsätta. innebär ökad nederbörd, högre temperatur och större risk för extrema väderhändelser. Ett våtare och varmare klimat gynnar svamp- och mögelangrepp, något som framför allt drabbar träbyggnader. Detta utsätter kulturhistorisk bebyggelse för större påfrestningar än tidigare. Att vårda och underhålla kulturhistorisk bebyggelse är ett sätt att anpassa sig till slitage och nedbrytningseffekter som klimatet orsakar. I det förändrade klimatet blir det ännu viktigare med regelbundet förebyggande underhåll.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_07&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss