Fiskevård i Vänern och dess tillflöden. Vad görs för fisken och fisket?

Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län har ett gemensamt ansvar för fiskevården i och runt Vänern. Arbetet kan bestå av att inventera hotade arter och områden, restaurera flottningsrensade vattendrag, bygga fiskvägar förbi dammar och kraftverk eller att ta fram planer för olika arters bevarande och utveckling. De båda länsstyrelserna ansvarar också för den regionala förvaltningen av själva fisket i Vänern. Bland annat utfärdar vi tillstånd för yrkesfisket, för statistik över fritidsfisket samt utövar tillsyn över såväl fiskodlingsanläggningar som fisket i Vänern.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_08&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss