Bottenfauna i Värmlands län 2010

På uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län har Medins Biologi AB under hösten 2010 genomfört bottenfaunaundersökningar i ett antal sjöar och vattendrag. Undersökningarna utfördes inom ramen för kalkningsuppföljning i länet. Utifrån en sammanvägning av artsammansättning och flera index har resultatet av bottenfaunaundersökningen expertbedömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning och hydromorfologiskpåverkan. Bottenfaunan statusklassades enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder med avseende på surhet, ekologisk status och eutrofiering. Materialet har även använts för att utvärdera bottenfaunans naturvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_15&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss