Genomförandestrategi Landsbygdsprogrammet 2007-2013 i Värmland

En revidering av genomförandestrategin har gjorts i februari 2012. Den föreliggande strategin är den fjärde revideringen av länets genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Länsstrategin för Värmland har inte i någon större utsträckning snävat in fokus för åtgärderna utöver de allmänna målen för åtgärderna i det svenska programmet. Länsstyrelsen har dock pekat på ett antal områden som är viktiga för länet och som därför är prioriterade vid konkurrens om medel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_12&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss