Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Makrofyters respons på vattennivåförändringar i 13 värmländska sjöar - En lämplig parameter för att bedöma ekologisk status i reglerade sjöar?

Reglering orsakar onaturliga vattenståndsvariationer i ett stort antal värmländska sjöar. Olika regleringsstrategier kan påverka en sjö på flera sätt. Höga nivåer på sommaren kan bidra till erosion av strandkanten medan låga nivåer på vintern kan leda till bottenfrysning av sedimenten. Att sänka vattennivån i en sjö under vinterperioden är en vanlig regleringsstrategi då energibehovet är som störst under vinterhalvåret. En lägre vattennivå i sjön på vintern kan innebära att vissa delar av stranden bottenfryser och de makrofyter som har sitt utbredningsområde här påverkas negativt. De makrofyter som påverkas mest negativt av vattennivåsänkning under vinterperioden är stora isoetider som notblomster (Lobelia dortmanna) och styvt braxengräs (Isoetes lacustris), (Hellsten 1997).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_12&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss