Höga flöden i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfauna i Värmlands län 2008- Rapporten finns att ladda hem i fyra delar

Bottenfaunaundersökningarna visar att den biologiska måluppfyllelsen var fortsatt hög i sjöarna men något lägre i vattendragen. Resultaten visar att nära 83 % av de kalkade lokalerna bedömdes tillhöra de högsta klasserna ”nära neutralt” och ”måttligt surt”. Vid 15 av de kalkade lokalerna (14,4 %) bedömdes förhållandena vara sura med avseende på bottenfaunan och tre kalkade lokaler bedömdes som mycket sura. Samtliga bottenfaunalokaler har undersökts tidigare. Sedan det föregående undersökningstillfället (2005 eller 2007) har bedömningen av status förbättrats vid elva kalkade lokaler och försämrats vid sex. Vid 8 av de undersökta lokalerna bedömdes bottenfaunan ha mycket höga naturvärden och 16 lokaler bedömdes ha höga naturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_17&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss