Utveckling av natur- och kulturturism i Värmlands län

Redovisning av uppdrag 50 till Miljödepartementet. I regleringsbrevet 2006 fick länsstyrelserna i Värmlands, Gotlands, Jämtlands, Norrbottens och Västra Götalands län, i uppdrag att ta fram länsvisa program för hur natur- och kulturturismen, som ett led i arbetet med regional utveckling, kan utvecklas i länet. Tillsammans med aktörer i länet har Länsstyrelsen arbetat med frågor kring förutsättningar för utveckling av en hållbar natur- och kulturturism och främst fokuserat på verksamheter som i första hand kan kopplas samman med skyddade och skyddsvärda natur- och kulturmiljöer i Värmlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Friluftsliv
  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_10&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss