Kvinnofrid i Värmland - kartläggning

Kartläggning av Socialtjänstens arbete med kvinnofridsfrågor samt frågor rörande barn som bevittnat våld. I handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39) anges bland andra åtgärder att regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta initiativ till och på olika sätt stödja samordningen i länet av frågor som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld. Kartläggningen är ett led i samordningsuppdraget. Det är statens och kommunernas ansvar att tillgodose de utsattas behov (2007/08:39) och Socialtjänstens ansvar har ytterligare förstärkts 2007 genom lagändringen i 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_23&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss