Missförhållanden och personskada i verksamheter enligt LSS

Länsstyrelsen ska enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utöva tillsyn över kommunernas socialtjänst och följa upp hur kommunerna tillämpar lagstiftningen och dess intentioner. Den 1 juli 2005 infördes bestämmelsen Anmälan om missförhållanden enligt 24 a § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelsen överensstämmer med vad som tidigare finns i 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) om anmälan av missförhållanden inom omsorger om äldre och funktionshindrade, Lex Sarah. Länsstyrelsen har följt upp hur bestämmelsen 24 a § LSS tillämpas i länets kommuner, Landstingets råd och stöd samt enskilda verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_09&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss