Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Färdplan för ett hållbart län. Åtgärder för miljömässigt hållbar samhällsutveckling

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för miljömässigt hållbar samhällsutveckling är den fjärde delen i en serie av fyra åtgärdsprogram som med olika teman bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och därmed även den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Många intressen ska samsas när samhället växer och utvecklas så att nuvarande och kommande generationer kan fortsätta att bo och trivas i en frisk och hållbar miljö. Den påverkan på miljö, hälsa, klimat och kulturmiljö som uppkommer när vi bor, jobbar, bygger och exploaterar måste vägas in i planering och beslutsfattande så vi hittar lösningar som minskar de negativa effekterna och förbättrar förutsättningarna för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=145&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss