Uppföljningsrapport - Strategi- och åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel, 2017-2021

Arbetet med att förebygga ohälsa orsakad av ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) är en gemensamt angelägen fråga för hela länet och har varit så under många år. Den regionala ANDT strategin lanserades 2017 och utgår från den nationella strategin. Den var anpassad efter Uppsala läns specifika förutsättningar och behov och har därför också lyft fram andra relevanta samverkansdokument samt insatser för att förebygga missbruk och beroende av läkemedel. Därför ingår bokstaven L i Uppsala läns dokument. ANDT-strategin syftar till att vara ett stöd till länets kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2021_4&context=33