Trygg elförsörjning – Uppsala län

Avrapportering för regeringsuppdrag I2019/01614/E att kartlägga och analysera eleffektsituationen på regional och lokal nivå i Uppsala län på kort och lång sikt. Elnätets maximala kapacitet nås sedan några år tillbaka regelbundet under kalla vintertimmar, framförallt för områden i Uppsalas, Stockholms och Skånes län. Elnätsförstärkningar planeras men tar flera år att genomföra. Fram till dess att elnätsförstärkningar är genomförda, är det helt avgörande att olika aktörer samarbetar och finner nya lösningar. Viktiga delar är kunskaper om och incitament för ökad användarflexibilitet för elanvändning och fortsatt lokal produktion av el, framförallt under vintern. De olika länen har olika förutsättningar och situation, vilket beskrivs i de länsvisa rapporterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2020_3&context=33