Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av väddnätfjäril Euphydryas auriniai Uppsala län 2020

Biogeografisk uppföljning av fjärilar inom art- och habitatdirektivet och Åtgärdsprogram för hotade arter. Inventeringen av väddnätfjäril i Uppsala län 2020 utfördes inom ramarna för verksamheten Biogeografisk uppföljning av fjärilar för arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet och för verksamheten Åtgärdsprogram för hotade arter. Inventeringen 2020 gjordes på uppdrag av länsstyrelsen Uppsala län och delvis också på uppdrag av Vattenfall - en lokal Östanån (utanför 2000).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2020_5&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss