Riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala läns älgförvaltningsområden 2018 – 2020

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län beslutade 2018 om reviderade riktlinjer för skötseln av älgstammen i länet för åren 2018-2020. Riktlinjerna ska utgöra stöd för länets älgförvaltningsområden vid förvaltningen av de lokala älgpopulationerna. Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt. Älgstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgång, de areella näringarna och trafiksäkerheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=C_2018_06&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss