Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Yngelprovfiske i det blivande naturreservatet Gårdskärskusten 2016

Under år 2016 gjorde Länsstyrelsen en kartläggning av marina naturvärden som ett underlag för bildande av Gårdskärskustens naturreservat i Älvkarleby och Tierps kommuner, finansierat genom Havs- och vattenmiljöanslaget. Områdets havsareal är 4 400 hektar varav omkring hälften är grundare är 6 m och maxdjupet är ca 15 m. I denna rapport beskrivs resultaten från provfisken i området söder om Själgrund enligt metoden Yngelprovfiske med små undervattensdetonationer. Målet var att kartlägga områdets förutsättningar för reproduktion av varmvattengynnade arter av fisk, som ett underlag för reservatsbildningen och för kommande uppföljning av de marina naturvärdena. Totalt noterades årsyngel av 14 fiskarter och 19 taxa av undervattensvegetation vid provpunkterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_18&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss