Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Risker i Uppsala län 2015

När kriser inträffar i samhället, sker det sällan som isolerade händelser. Ofta behöver flera samhällsaktörer involveras samtidigt för att hantera krisen och se till att konsekvenserna blir så små som möjligt. En viktig del i det förebyggande krisarbetet är att identifiera möjliga hot och risker för att kunna förbereda samhället på bästa sätt. Varje år sammanställer länsstyrelsen en regional risk- och sårbarhetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen ska ge en samlad bild över vilka risker som finns i Uppsala län, samt beskriva vilken förmåga som finns för att motstå och hantera dem. Detta är en kortversion av Regional risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2015 vilken syftar till att belysa de viktigaste punkterna från årets rapportering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_07&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss