Landskapsplan för väddnätfjäril i Älvkarleby kommun

Väddnätfjäril omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram fastställs av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen är ansvarig för att koordinera arbetet med åtgärdsprogram i respektive län. Framtagandet av denna landskapsplan är en del i arbetet med åtgärdsprogrammet för väddnätfjäril. Landskapsplanen har tagits fram av Upplandsstiftelsen i samarbete med Naturskyddsföreningen på uppdrag av Länsstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016__9&context=33