Riskhanteringsplan för översvämning av Fyrisån i Uppsala

Länsstyrelsen har tagit fram en plan för att begränsa negativa effekter av en översvämning av Fyrisån i centrala Uppsala. Planen har tagits fram i samråd med flera lokala, regionala och centrala aktörer. Om Fyrisån översvämmas kan detta drabba flera samhällsviktiga verksamheter som skolor, vårdcentraler, ett reningsverk, polishuset och distributionsanläggningar. Inom riskområdet bor 14 184 personer. Dessutom berörs 2 527 arbetsställen och 16 554 personer har sina arbetsplatser inom området. Annat som kan påverkas är infrastruktur, industrier, kulturhistoriska byggnader, museum och en dricksvattentäkt. Denna plan innehåller åtgärder som är både långsiktigt förebyggande och aktuella i det akuta skedet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Krisberedskap
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_10&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss