Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning av 17 rikkärr i Uppsala län 2004-2011

Rapporten redovisar resultat från två naturinventeringar (år 2004/2005 samt år 2011) i 17 av Uppsala läns rikkärr. Av de inventerade rikkärren ingår 16 av 17 i Natura 2000-nätverket. Inventeringarna är utförda på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län som en del i den regionala miljöövervakningen. Rapporten behandlar förekomst av typiska arter av främst kärlväxter och mossor i kärren och beskriver även indikationer på förändringar i kärren över tid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_7&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss