Utvärderingsrapport övning Havsörn 2013

Rapporten avhandlar den utvärdering som gjordes av kärnenergiberedskapsövning HAVSÖRN 2013. För utvärderingen svarade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och rapporten utgör den utvärderingsansvariges samlade bedömning av övningsmålsuppfyllnad, slutsatser och lärdommar samt förslag till fortsatt arbete. Den samlade bedömningen bygger på de observationer som lokala utvärderare vid övade organisationer gjorde under övningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__16&context=33