Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tidigmodern och modern tid i Uppsala län – uppdragsarkeologisk kunskapsöversikt 2014

Rapporten handlar om fornlämningar från ca 1600-1850 och tar vid där kunskapsöversikten om medeltida lämningar slutar. Här behandlas stadslager och lägenhetsbebyggelse, d.v.s. lämningar efter torp och backstugor, vilka tidigare inte setts som fornlämningar och där antikvarisk praxis har varit ojämn. Rapporten efterlyser en ökad medvetenhet om de obesuttnas bebyggelselämningar på landsbygden. Arkeologiskt material visar att de inte haft så begränsade möjligheter till försörjning som det skriftliga källmaterialet antyder utan har ägnat sig åt mångsyssleri och hantverk. Problemorienterade frågeställningar och metoder behöver utvecklas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_11&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss