Människans avtryck i landskapet - resultat från tre säsongers fornminnesinventeringar

Rapporten är en sammanställning av tre fornminnesinventeringar som genomförts i norra Uppland under 2011 - 2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_2014&context=33