Handlingsprogram för uppdragsarkeologi – syfte och inriktning för arkeologi i Uppsala län

I rapporten formuleras vad Länsstyrelsen vill med uppdragsarkeologi i länet och presenteras en plattform som ska fungera som stöd för inriktning av enskilda undersökningar i Länsstyrelsens förfrågningsunderlag de närmaste åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_12&context=33