Naturminnen i Uppsala län 2013

Uppsala län har 32 naturminnesobjekt, som består av ekar, tallar, granar, enar och en ask. Sammanlagt är det 96 träd och enar som har inventerats och omfattas av denna rapport. Naturminne är en skyddsform för enstaka säregna naturföremål som träd och flyttblock eller av mycket små områden, mindre än ett hektar, med biologiska eller geologiska skyddsvärden. Grova, gamla träd utgör viktiga livsmiljöer för många arter av insekter, kryptogamer, fåglar och fladdermöss. Merparten av naturminnena bildades innan 1946 då naturvårdslagen tillkom. Idag nybildas naturminnen ytterst sparsamt. Insikten att naturvärden måste ses i ett större sammanhang har gjort att man gått över till att skydda större, sammanhängande områden istället för enskilda träd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_11&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss