Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Källanalys miljögifter 2013

Sveriges övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, detta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Som grund för detta arbete finns de 16 nationella miljökvalitetsmålen där Giftfri miljö utgör ett av målen. Länsstyrelserna har ansvar för att bedöma hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen går och man har dessutom arbetat med regionala miljömål och delmål. I dagsläget saknas kunskap om källor och flöden av miljögifter i länet, vilket leder till att det är svårt att göra en bedömning av läget och att föreslå åtgärder för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__13&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss