Uppsala läns genomförandestrategi för Landsbygdsprogrammet 2009-2013

Programmet är uppdelat i fyra områden, så kallade axlar, vars mål och inriktning är gemensamma för EU-länderna. Insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet ska bidra till: att genom stöd för omstrukturering, utveckling och innovationer stärka jord- och skogsbrukets konkurrenskraft (axel 1) att genom stöd för markförvaltning förbättra miljön och landsbygden (axel 2) att höja livskvaliteten på landsbygden och att uppmuntra till diversifiering av näringsverksamheten (axel 3) att utgå från lokala förutsättningar och initiativ samt bidra till målen för övriga axlar med en särskild metod LEADER (axel 4).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__21&context=33