Tillgänglighetsanalyser i planprocesser

I denna slutrapport av Länsstyrelsernas aktiviteter i uppdraget, tillgänglighetsanalyser i planprocesser, redovisar uppdragslänen själva vad som har genomförts under uppdragsåren 2010 – oktober 2012. Vad som framkom av Länsstyrelserna under plan- och bostadsmötet var att våra kommuner i respektive län arbetar väldigt olika med tillgänglighetsfrågorna i planprocesserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__20&context=33