Anmälningspliktiga vattenverksamheter

För vissa vattenverksamheter ska det istället för tillstånd krävas att verksamheterna har anmälts innan de påbörjas. Från och med den 15 maj 2007 omfattas vissa vattenverksamheter av anmälningsplikt. Anmälan ska göras till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Enligt 11 kap. 15 § miljöbalken är vissa rensningar anmälningspliktiga till länsstyrelsen. Här beskrivs vilka vattenverksamheter som omfattas av anmälningsplikt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__2&context=33