Regional klimatanpassningsplan framtagen för länet

Meddelandeserien 2011:16 I regleringsbrevet för 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. Arbetet påbörjades med att ta fram en regional klimat- och sårbarhetsanalys för länet där framtida klimatförändringar och dess konsekvenser på olika samhällssektorer övergripande redovisas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_16&context=33